Aplikanciapl. adw. Dominika Dalke

Odbywa aplikację u adw. Włodzimierza Łyczywka