Kancelarie

Adwokat Szczecin
Kancelarie adwokackie Łyczywek przy ul. Krzywoustego 3 w Szczecinie działają już od 1974 roku, wtedy jeszcze jako Zespół Adwokacki Nr 5, a od 1990 roku już jako indywidualne kancelarie adwokackie; biorąc pod uwagę ciągłość działania Kancelarii Adwokackiej adw. dr Romana Łyczywka - to najstarsza kancelaria adwokacka w Szczecinie od lipca 1945 roku.
Na przestrzeni tych lat wielu adwokatów prowadziło swoją działalność prawniczą pod tym adresem, jednak od 1998 roku siedziba kancelarii jest własnością adw. Włodzimierza Łyczywka. Jest to w zasadzie kancelaria rodzinna, gdzie oprócz adw. Włodzimierza Łyczywka swoje kancelarie prowadziły także jego dwie córki: adw. Hanna Łyczywek-Falkowska i adw. Monika Łyczywek-Weissgerber. Obie zresztą odbywały tu swoje aplikacje adwokackie. Kilkunastu innych znanych już wśród szczecińskiej palestry adwokatów odbywało aplikację adwokacką u adw. Włodzimierza Łyczywka.

Kancelarie adwokackie Łyczywek zajmują się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i obsługą podmiotów gospodarczych. Obszar działalności kancelarii obejmuje swoim zasięgiem całe województwo zachodniopomorskie, a dla potrzeb i w interesie naszych klientów również w innych województwach. Oprócz wymienionych już na wstępie adwokatów, w kancelarii odbywają swoją praktykę zawodową aplikanci. Współpracujemy również z innymi kancelariami adwokackimi.